0265-428.403      0265-428.381

  band@cjmures.ro

Scurt istoric

Comuna Band este atestat documentar în anul 1332 și pe teritoriul său se află documente dar și obiective unice nu numai în România ci și în Europa.

Datorită potențialului natural și uman, comuna Band a organizat două târguri anuale și din 1859, târguri săptămânale.
Astfel, putem spune că localitatea este un centru agro-comercial, care dinamizează activitatea zonei.

Stema

Descrierea stemei Stema comunei Band se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în diagonală de o bandă de argint încărcată de 3 turte roșii. În partea dreaptă a benzii se află un zid de cărămidă roșie;În partea stângă a benzii, în câmp albastru, se află un cap de bovideu de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumate Banda sugerează denumirea localității, făcând aluzie la lacul meteoric, unic în Europa, iar turtele reprezintă vestigiile arheologice descoperite în zonă; Zidul de cărămidă semnifică ocupația locuitorilor, construcțiile și monumentele localității; Capul de bovideu simbolizează ocupația tradițională a locuitorilor, zootehnia. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Band se ridică la 6.446 de locuitori, în creștere față derecensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 6.104 locuitori. Nu există o etnie majoritară, locuitorii fiind români(37,11%), maghiari (33,52%) și romi (25,67%). Pentru 3,69% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, nu există o religie majoritară, locuitorii fiind ortodocși (39,42%), reformați (36,72%), penticostali(16,21%) și romano-catolici (1,92%). Pentru 4,44% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.