DISPOZITIA NR 239 din 19 mai 2022 priviond convocarea Consiliului local BAND in sedinta extraordinara