DISPOZITIA NR.296 din 17.06. 2022-convocare C.L. BAND în ședinta ordinara 28.06.2022