ANEXA 3 – Declaratie persoane juridice vers. 2 de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare an 2023