METODOLOGIE DE CALCUL AL DURATEI DE COMPLETARE A FORMULARELORUTILIZATE IN ACTIVITATEA PRIMARIEI COMUNEI BAND ,LEGEA NR.92023