ANUNT PRIVIND DISPONIBILITATEA CONSULTĂRII UNOR DOCUMENTE REFERITOARE LA MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ,

PRIN ACCESAREA URMĂTORULUI LINK :

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-și-clima.html

PRIMAR,
ING.RADU MIRCEA