Ordinul prefectului nr. 419 din 27.10.2020 privind constituire Consiliu Local