DISPOZITIA NR.604 din04.10. 2022-convocare C.L. BAND în ședinta extraordinara 10.10.2022